Woongroep

content image

Boerderij

Op onze zorgboerderij hebben we acht woonzorgappartementen. Drie appartementen liggen op de begaande grond en hebben een eigen tuin en de vijf andere appartementen bevinden zich op de eerste verdieping.  

Iedere bewoner heeft zijn eigen appartement met slaapkamer, kitchenette, douche en toilet. Er is een gezamelijke woonkamer met keuken waar met de woongroep gekookt en gegeten wordt. De gezellige tuin op het zuidoosten is voor privé gebruik van de bewonersgroep. Voor hen is daarmee een eigen woonhoek, voldoende privacy en rust verzekerd.  

 

 

content image

Zorgaanbod

Wij willen de deelnemers aan de woonzorg zo zelfstandig mogelijk laten functioneren en hen alleen daar ondersteunen waar dat nodig is. De bewonersgroep is gericht op samen leven en werken in het groter geheel van een christelijk vormingscentrum. Er is ruimte voor een ieder om zich te ontplooien in eigen tempo. We werken vanuit een vaste dagstructuur.

24 uur per dag zijn er zorgmedewerkers aanwezig. Daarnaast zijn aan de voorzijde van de boerderij twee dienstwoningen. Hier wonen Henk en Bertineke Sikkema en een beheerdersechtpaar. Zij kunnen ten alle tijde de woonzorg via hun eigen woning bereiken. Vrijwilligers en familie worden actief betrokken bij het zorgproces en zijn hartelijk welkom!

De zorgfacturatie (via PGB) is gescheiden van wonen. De deelnemer woonzorg ontvangt aparte facturen voor zorg en huur.

Deelname aan woonzorg is mogelijk met een ZZP VG 3 t/m 6 uit de WLZ en mogelijk met sommige GGZ inidcaties. Een WMO indicatie pakket A en C via MO zaak is ook een optie.

De zorg die gegeven wordt bestaat uit:

- 24-uurs nabijheid en ’s nachts oproepbaar;

- woonondersteuning volgens de indicatie en volgens het samen opgestelde   begeleidingsplan met individuele groepsbegeleidin;

- dagbesteding binnen de ruime mogelijkheden op het eigen terrein;

- waar nodig overleg met een gedragskundige.

 

content image

Toelating woonzorg 

Voordat deelname aan de woongroep plaats kan vinden,  vindt er een zorgvuldige voorbereiding plaats. Deze bestaat uit:

- kennis maken met elkaar op de locatie,

- het uitwisselen van informatie,

- het houden van een intakegesprek,

- het maken van een keuze,

- het checken van de juiste en geldige (CIZ) indicatie en toekenningbeschikking,

- het maken van praktische afspraken en akkoord met de samenlevingsregels,

- het tekenen van het zorgcontract en de huurovereekomst.